– Vi kan inte vara annat än nöjda. Men S-siffrorna hade gärna fått bli ännu sämre. Partiet tappade nu en fjärdedel av sina tidigare röster, fortsätter han.

Jason Bailey har drivit en landsbygdssite på Facebook. Han och flera andra Godegårdsbor, oppositionspolitiker från trakten och landsbygdsbor för övrigt, har sett till att hålla frågan om Godegårds skolas nedläggning i vintras varit ständigt aktuell i debatten. Med budskapet att på valdagen inte glömma vad som varit.

– Det var en medveten strategi. Det var en fullt fungerande skola som plötsligt lades ned vilket orsakade oss stora problem. Sedan när handlaren meddelade att affären skulle läggas ned blev det extra påminnelse om vad som händer oss och hände oss tidigare här uppe, säger Bailey.

Ny kan det bli en ny majoritet i Motala kommun. Och både Alliansen och Sverigedemokraterna har sagt sig vilja öppna skolan igen – om föräldrarna vill.

– Ja, de flesta vill, även om det blir jobbigt att låta barnen byta tillbaka snabbt igen. Det här borde gå att lösa till nästa hösttermin. Och jag bryr mig inte om hur Alliansen och SD samarbetar i frågan, bara det blir gjort.

Kommunalrådet Camilla Egberth (S) förstår att Godegårdsärendet påverkat valutgången och tillstår att det borde skötts annorlunda.

– Det gick för fort, det borde ha varit bättre information och mer dialog.

Men var det ett riktigt beslut?

– Det var bildningsnämndens beslut. Den professionen har inte jag, att avgöra om det var rätt.