Enligt de första uppgifterna ha man sett "något som brinner" på platsen.

På plats visade det sig dock handla om en kontrollerad eldning och räddningstjänsten kunde därefter lämna utan åtgärd.