Fyra år vid makten blev fyra år till. Mandaten blev färre, men med V och MP lyckades S hålla sig kvar och nu siktar man på ytterligare fyra år.

– Läget känns bra. Det har varit en utveckling de här åren som jag tror att ingen hade kunnat förutspå.

Förstanamnet Camilla Egberth målar en ljus bild. De har kunnat hjälpa de som haft det tufft och står längst från arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit. Kommunen har haft en stor tillväxt.

Artikelbild

| S och Camilla Egberth hoppas att nya bostäder ska hålla dem kvar vid makten.

– I backspegeln kan man se hur mycket vi satte igång de första fyra åren och det är väldigt mycket som vi nu kan visa resultat av.

Har inte högkonjunkturen spelat stor roll?

- Det är klart att det har varit medvind, men vi har tillsammans med arbetsförmedlingen identifierat de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden. Deras situation hade högkonjunkturen inte kunnat lösa.

Jobben är fortfarande central för S, men det är inte ungdomarna som nu behöver mest hjälp. Istället menar Camilla Egberth att kommunen behöver jobba mer på att få ut nyanlända i arbetslivet.

– Vi har en annan utmaning än 2014. Utmaningarna har inte minskat utan vi måste hela tiden jobba med de här frågorna.

För det handlar om frågor i plural menar S-toppen. Allt hänger ihop. Den som saknar bostad hamnar lätt utanför samhället och har svårt att få jobb. Det gör bostadsbristen till en viktig fråga. Och den som saknar utbildning har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det sätter fokus på utbildningsfrågorna. Även ohälsan flaggar man för. Men en sak i taget.

– När det gäller bostäder behövs en beredskap. Vi har ökat antalet detaljplaner och ordnat fram tomter. Aldrig förr har Motala haft så många externa byggherrar på plats som nu. 2018 blir ett år med mycket planering. 2019 kommer att bli ett rekordår för bostadsbyggande. Då kommer många spadar att sättas i backen.

Samtidigt medger Camilla Egberth att man inte är i mål. Men mycket är på gång lovar hon. S har därför ett vallöfte om 1000 nya bostäder under mandatperioden.

En viktig valfråga är skolan där mycket handlat om nedläggningen i Godegård. Oppositionen lovar att öppna skolan om de vinner valet, men det är Camilla Egberth inte intresserad av om inte befolkningen på orten skulle öka dramatiskt.

Kan de andra landsbygdsskolorna vara säkra på att få vara kvar?

– Jag har inte hört något annat. Men allt är ju föränderligt och ingen sitter med facit i hand.

Godegårdsborna har kritiserat S, V och MP för att kommunen gjort för lite för att locka människor till landsbygden. Camilla Egberth menar dock att de har satsat och att samarbetet med bygderåden är oerhört viktigt. När det gäller Godegård tar hon också upp att S stöttat kampen för tågstopp och partiet har ett stort vallöfte när det gäller landsbygden. Gymnasieeleverna som inte kunnat komma till skolan ska nu få hjälp. Att den frågan dragit ut på tiden förklarar Camilla Egberth med att det funnits en otydlighet mellan regionen och Östgötatrafiken, liksom internt inom kommunen om vem som ska hantera frågan.

– Problemet är att man inte gjorde analysen tidigt om konsekvenserna. Det finns egentligen ingen som är ansvarig för att gymnasieeleverna kommer till skolan. Kommunen har ansvar för grundskolan så den här lösningen innebär att vi gör mer än vad som är lagstadgat.

Varför har ni intern inte kunnat komma överens?

– Det har varit otydligt vilka Östgötatrafiken ska prata med. Det är olyckligt att man inte kommit fram tidigare. Men det här är inte bara Motala som haft problem med.

Även i andra frågor har det funnits en otydlighet. Det har angetts som en förklaring till turerna kring Drottningplan och Camilla Egberth har det också som bakgrund till varför man stoppade nybyggnationen av Agneshögs förskola. Det har helt enkelt varit oklart vilka som är ansvariga för olika projekt. Ibland har man också jobbat med samma projekt på olika håll utan samkörning.

I projekten har ni haft kostnader för arbetstid och konsulter, slösar ni inte med skattemedel?

– Jag kan inte svara på det. Man har gjort det som man tyckt varit nödvändigt. Det har inte varit samma tryck på att ha ordning och att prioritera tidigare. Det måste vi ha i dag och vi måste ha koll på att det finns resurser för att driva igenom projekten.

Camilla Egberth använder flera gånger en liknelse om att majoriteten fått kämpa i uppförsbacke med de många utmaningar som Motala stått inför. Men många uppförsbackar tenderar att följas av en brant nedförsbacke, oroar sig kommunalrådet för den?

– Det finns en helt annan framtidstro i dag. Det har varit tungt, men nu känner vi medvind i uppförsbacken. Samtidigt måste vi tänka på hur vi använder resurserna för att möjliggöra investeringar som måste göras i förskolor, lss-boenden och äldreboenden.

Förskolor ja. Behovet av nya platser är stort och har ökat under mandatperioden. 2014 lovade Camilla Egberth pengar för att minska barngrupperna vilket skulle kräva ännu fler förskolor. Problemet i dag har varit bristen på avdelningar vilket snarare gjort att grupperna växt.

– Jag tror att det kan se olika ut på olika förskolor, men jag tror att vi behöver ta ett ordentligt omtag för att minska ojämlikheten mellan förskolorna.

Ni lovade mindre barngrupper och det blev snarare tvärtom, varför?

– Jag kan faktiskt inte svara på det. Det jag vet är att det blivit fler barn och att man har större utmaningar på vissa förskolor. Där vet jag att man tittar på hur man ska fördela resurserna.

Hon säger också att det kanske inte nödvändigtvis behövs fler förskollärare och barnskötare utan att det handlar generellt om fler vuxna i både förskola och skola.

Vågar du lova fler vuxna i förskola och skola?

– Jag tror att det måste bli det. Vi har inte avsatt några pengar, men vi har pratat mycket om det. Vi måste skapa bättre förutsättningar i förskolan och jag har svårt att se att det kan göras på något annat sätt än genom mer personal.

S, V och MP har styrt ihop i åtta år. Redan inför förra valet gick Vänsterns Kerstin Lundberg ut och sa att det funnits stunder då de funderat på skilsmässa. Förra våren gjorde S och MP själva slag i saken och kastade ut V. I dag menar dock Camilla Egberth att det fungerar bra, men hur det blir efter valet vill hon inte uttala sig om.

– Vi har inte pratat om det. Det beror mycket på valets utgång.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Jag kan inte svara på det.

Däremot är hon tydlig med att det inte kommer att bli SD.

– Vi skiljer oss åt för mycket ideologiskt och hur man ser på människors lika värde. Det tycker jag inte att det partiet står för. Det har visats i de motioner som de lagt fram där flera av dem varit väldigt främlingsfientliga, säger hon.

Köpet av Piraternas arena, Godegårds skola och fyrfackssystemet har väckt starka reaktioner. Från oppositionens sida har man ifrågasätter man om S ens vill vinna valet. Camilla Egberth slår ifrån sig och passar på att ge en ordentlig känga till motståndarsidan.

– Man kan bli lite trött på oppositionen. Jag vet inte riktigt var Alliansen har sitt fokus. De gnäller och tycker antingen att det går för fort eller för långsamt. De är ju väldigt tomma på idéer själva. När de kommer med något så är det ju bara att någon annan ska göra det och kommunen ska betala.

Hur tror du att Motalaborna reagerar på exempelvis Piratköpet och Godegårds skola?

– Jag tror att de är delade. Så är det ofta.

Är det inte våghalsigt att lägga ner en skola just före en valrörelse?

– Det här är ett beslut som bildningsnämnden tog utifrån fakta. Man hade nog inte valet i tanken, man måste ta större ansvar än så som politiker.

Allianskritiken mot majoriteten gäller också ekonomin. Camilla Egberth slår ifrån sig. Hon menar att det är klassisk oppositionsretorik. Istället anser hon att ekonomin är tillräckligt god för de satsningar som man planerar. Igen nämner hon att kommunen är i en tillväxt och måste satsa.

Det är tillväxt, men borde man då inte spara för att klara dåliga år?

– Vi har gjort analyser för hur mycket vi kan investera. Man kan inte bromsa sig in i en utveckling. Jag litar på prognoserna och vi är inte i närheten av de gränserna.

Ni lånar stora belopp, vad gör ni om räntan går upp?

– Det finns med i utredningen och vi håller oss till en försiktighetsprincip, samtidigt som vi inte vill bromsa utvecklingen. Vi är trygga med det som vi vill göra och vi är inte främmande om andra aktörer vill bygga.