Studien som gjordes 2017 leddes av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Genom att kombinera undersökningar från flygplan, platsbesök i hamnar och på sjön, tillsammans med enkäter kunde fritidsfiskets omfattning och totala fångster beräknas.

– När det gäller vissa bestånd fångar fritidsfisket idag mer än yrkesfisket, säger Göran Sundblad, forskare vid SLU.

Trolling- och utterfiske var vanligast och stod för högst fångster totalt sett. Vertikalfiske, där beten släpps ner under båten, var också populärt.

– Sammantaget ger detta viktiga underlag för bedömningen av hur fisken i Vättern mår och fritidsfiskets omfattning, säger Sundblad.