Platen har sökt bygglov hos kommunen för att få sätta upp solpaneler på loftgångshusens platta tak i Gamla stan. Tanken är att den el som produceras ska användas inom fastigheterna till bland annat tvättstugor, hissar, fläktar och pumpar. Att man valt att sätta solceller i just Gamla stan är att man där har en relativt hög elförbrukning dagtid vilket är den period på dagen då panelerna ger mest effekt.

– Vi vill testa den här tekniken i lite större skala. Vi har grön el i övrigt, men närproducerad el är ju det bästa som man kan få, säger bygg- och teknikchef Karin Jönsson.

De boende i området kommer dock knappt att märka att solpanelerna är där. De kommer att monteras med lutning och kommer därför inte att vara synliga från marken. Arbetet med att montera dem på plats kommer ske så fort som kommunen beviljat bygglov.

Kommer ni att göra det här på fler hus framöver?

– Vi ska utvärdera det här, men det kan vi visst komma att göra. Vi har en idé och att jobba med miljövänliga tekniker, testa och bana väg för andra fastighetsägare som också vill testa, säger Karin Jönsson.

Vissa av Platens nyproducerade fastigheter har redan solceller, men nu är det i första hand det äldre beståndet som man tittar på.

– Nyproducerade hus är så energieffektiva att det inte blir samma resultat. Men på våra äldre hus så kan det här absolut vara intressant, säger Karin Jönsson.