Passagen upp mot Terassgatan och Utsiktsvägen togs bort när vattenledningarna i marken skulle bytas i samband med upprustningen av Drottningplan i centrala Motala.

Nu är snart en ny trappa på plats.

Motala kommun uppger att planen är att arbetet ska vara klart i slutet av den här veckan eller i början av nästa.

Artikelbild

| Passagen från Drottningplan upp mot Terassgatan och Utsiktsvägen är snart färdig.

Iordningställandet av omkringliggande ytor, med planteringar och asfaltering, sker till våren.