Den 5 september i år ringde det på dörren till ett av verksamhetens gemensamhetsutrymmen. Genom titthålet såg personalen att det var en av de boende, låste upp och öppnade dörren. Kvinnan var arg, skrek och högg med en stor kniv. Enligt enhetschefen, som har gjort en tillbudsansmälan till Arbetsmiljöverket, var kniven "en hårsmån från att träffa medarbetaren i magen". Ingen kom dock till skada, den anställda och en kollega lyckades smälla igen dörren och låsa. De larmade och polisen grep kvinnan, som även ska ha huggit med kniven i dörren. När hon släpptes några timmar senare återfördes hon till boendet och var då lugn.

Allvarliga händelser på en arbetsplats ska anmälas till Arbetsmiljöverket och kan leda till inspektion eller andra åtgärder. I enhetschefens anmälan uppges bland annat att den anställda erbjudits krisstöd samt att boendet har dubbelbemanning och larm.

I samband med gripandet upprättades en polisanmälan om försök till grov misshandel.