Planerna för aktivitetshallen går in i skarpt läge. Anbudstiden för att få sköta projekteringen har just gått ut. Företaget som vinner upphandlingen får i uppdrag att utforma hallen och göra en skiss på hur den ska se ut. I avtalet finns också en option att eventuellt få sköta själva bygget – om kommunen är nöjda.

– Den här lösningen hade vi för bygget av Mariebergsskolan och det har fungerat väl, säger biträdande kommunchef Jimmy Szigeti.

Han är noga med att påtala att det inte handlar om en bandyhall utan om en allaktivitetshall.

Artikelbild

| När aktivitetshallen ska byggas är ännu oklart.

– Team Sportia-hallen har en hög beläggning och i dag har vi en situation där föreningarna får flytta på sig när vi ska ha företagsarrangemang. Därför är det bra att ha en lokal till för sådant, säger Jimmy Szigeti och menar att den nya hallen skulle kunna användas för exempelvis Motala Expo och Motalagalan.

Tidsplanen för bygget aktivitetshallen är tajt. Redan i sommar rivs vissa delar och i höst räknar man att sätta spaden i marken. Sedan sker bygget i etapper: först iordningsställs plattan och året därefter görs överbyggnaden. Då är allt klart år 2020.

Parallellt med projekteringen fortsätter arbetet med förstudien. Den ska vara klar i mars för att politikerna ska kunna ta beslut i tilläggsbudgeten. Det behövs för att fastställa finansieringen som beräknas landa på 90 miljoner kronor. I det är det dock oklart hur mycket kommunen ska stå för och vad IFK kan bidra med.

– Beslutet i mars kommer att tas med förbehåll. Den investeringen kommer bara att ske under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft i juni, säger Jimmy Szigeti.

Vad händer om detaljplanen överklagas?

– Då förskjuts allting ett år, säger Jimmy Szigeti.

Oppositionen har tydligt deklarerat att de inte vill ha en hall utan enbart en ny platta. Om detaljplanen inte vinner laga kraft och investeringen går igenom blir det sannolikt en valfråga.

– Vi är beredda att bygga om plattan för det behövs verkligen. Men kommunen ska inte bygga en ny hall. Det får någon annan göra i så fall, säger oppositionsråd Caroline Unéus (M).

Skulle dock bygget påbörjas menar Jimmy Szigeti att det inte går att avbryta bygget av överbyggnaden även om det skulle bli ett majoritetsskifte.

– Nej, steg ett med plattan och steg två med överbyggnaden hör ihop. När man bygget plattan sker det utifrån att det ska bli en överbyggnad och allting förbereds för det, säger han.