Uppgifterna om försäljningarna är hämtade från Lantmäteriets register och omfattar vanliga köp i Motala och Vadstena.

Fastighet: Motala Kulramen 9.

Adress: Lavettgatan 12, Motala.

Pris: 2 100 000 kronor.

Taxeringsvärde: 895 000 kronor.

Köpare: John Hugo Andreas Bentsen, Karin Elisabeth Bentsen.

Säljare: Lars Gunnar Fält, Britt-Marie Susanna Fält.

Fastighet: Motala Brunneby-Hälla 1:148.

Adress: Holstens Väg 14, Borensberg.

Pris: 2 260 000 kronor.

Taxeringsvärde: 769 000 kronor.

Köpare: Eva Margaretam Stenelund, Pär Anders Håkansson.

Säljare: Bengt Peter Jenå, Maria Christina Wideman.

Fastighet: Motala Frikåren 3.

Adress: Götgatan 20, Motala.

Pris: 3 000 000 kronor.

Taxeringsvärde: 1 472 000 kronor.

Köpare: Daryoush Sharafadin, Mona Pourmalek.

Säljare: Åsa Margareta Hagberg, Steve Bill Göran Samuelsson.

Fastighet: Motala Olivehult 10:201.

Adress: Vildsvinsvägen 24, Borensberg.

Pris: 340 000 kronor.

Taxeringsvärde: Redovisas ej.

Köpare: Vera Maria Hökbåghe.

Säljare: Motala kommun.

Fastighet: Motala Dundret 8.

Adress: Skördevägen 16, Motala.

Pris: 2 100 000 kronor.

Taxeringsvärde: 931 000 kronor.

Köpare: Ninja Elisabeth Skog, Johan Lennart Svensson.

Säljare: Rolf Göran Kjellberg.

Fastighet: Motala Nykyrke 5:42.

Adress: Skeppstigen 7, Motala.

Pris: 1 500 000 kronor.

Taxeringsvärde: 579 000 kronor.

Köpare: Bo Anders Westerin, Jenny Marita Linda Westerin.

Säljare: Karl Magnus Sandberg.

Fastighet: Motala Verandan 4.

Adress: Vänortsvägen 20, Motala.

Pris: 1 800 000 kronor.

Taxeringsvärde: 990 000 kronor.

Köpare: Per Mikael Alexander Leijon, Eva Therese Eriksson.

Säljare: Artur Gunnar Lindahl, Märta Kristina Lindahl.

Fastighet: Motala Karlsby 26:1.

Adress: Karlsbyvägen 11, Motala.

Pris: 195 000 kronor.

Taxeringsvärde: 205 000 kronor.

Köpare: Carina Birgitta Lindgren.

Säljare: Lisbeth Inga Karlsson, Sven Roland Ingemar Karlsson.

Fastighet: Motala Båtlasten 6.

Adress: Borenshultsgatan 40, Motala.

Pris: 2 650 000 kronor.

Taxeringsvärde: 1 230 000 kronor.

Köpare: Mats Ove Dahlgren, Sara Louise Collins.

Säljare: Ulf Anders Gösta Andersson.

Fastighet: Motala Vetet 17.

Adress: Brunnsviksallén 11, Motala.

Pris: 3 050 000 kronor.

Taxeringsvärde: 1 228 000 kronor.

Köpare: Fredrik Karl Mikael Nyman, Emelie Maria Ljungberg.

Säljare: Karl Helge Stellan Karlsson, Lisbeth Monika Karlsson.

Fastighet: Vadstena Muraren 3.

Adress: Hammargränd 6, Vadstena.

Pris: 1 77 0000 kr.

Taxeringsvärde: 978 000 kronor.

Förvärvare: Sarah Sahar Alassi.

Säljare: Pia Elisabeth Björkman.

Fastighet: Vadstena Ålen 15.

Adress: Tjädergatan 30, Vadstena.

Pris: 950 000 kronor.

Taxeringsvärde: 596 000 kronor.

Köpare: Ulla Susanne Gustavsson.

Säljare: Sven Ulf Eireviks dödsbo.

Fastighet: Vadstena Fiskaren 3.

Adress: Hagavägen 16, Vadstena.

Pris: 2 040 000 kronor.

Taxeringsvärde: 1 112 000 kronor.

Köpare: Anna Charlotte Björmsjö, Lars Julius Björmsjö.

Säljare: Frida Kristin Larsson, Sven Markus Larsson.