Fastighet: Motala Västanvik 2:273.

Adress: Dalskogsvägen 273, Motala.

Pris: 1 280 000 kronor.

Taxeringsvärde: 717 000 kronor.

Köpare: Jaana Susanna Ström, Gustav Anders Råde Ström.

Säljare: Bengt Erik Lennart Karlsson.

Fastighet: Motala Moroten 3.

Adress: Klarbärsvägen 5, Motala.

Pris: 800 000 kronor.

Taxeringsvärde: 207 000 kronor.

Köpare: Teodora Kirakosian.

Säljare: Sven Göran Tärning.

Fastighet: Motala Fribrottaren 4.

Adress: Stegeborgsgatan 7, Motala.

Pris: 2 350 000 kronor.

Taxeringsvärde: 793 000 kronor.

Köpare: Anna-Lena Margareta Kristina Karlsson, Michael Sandnes.

Säljare: Harry Mauritz Alfred Holmertz dödsbo.

Fastighet: Motala Skärstad 10:1.

Adress: Skärstad 125, Motala.

Pris: 650 000 kronor.

Taxeringsvärde: 380 000 kronor.

Köpare: Kim Antebrink, Niklas Albert Serrander.

Säljare: Chatarina Susanna Andersson, Sven Arne Gustaf Andersson.

Fastighet: Motala Risberga 2:8.

Adress: Risberga 621, Motala.

Pris: 600 000 kronor.

Taxeringsvärde: 138 000 kronor.

Köpare: Lars Tomas Ragnar Rosberg.

Säljare: Gudrun Kerstin Margareta Petersson, Sören Bertil Petersson.

Fastighet: Motala Björka 2:34.

Adress: Sjölunda 24, Motala.

Pris: 1 000 000 kronor.

Taxeringsvärde: 218 000 kronor.

Köpare: Pontus Emanuel Gottfridsson, Cajsa Elisabeth Caroline Gottfridsson.

Säljare: Otto Johan Jesmin, Karin Margareta Jesmin.

Fastighet: Motala Ingesbyskogen 10:8.

Adress: Salstersvik 8, Motala.

Pris: 1 875 000 kronor.

Taxeringsvärde: 494 000 kronor.

Köpare: Maria Kristina Bjersér, Karl Nicklas Bjersér.

Säljare: Lennart Stefan Andersson.

Uppgifterna om försäljningarna är hämtade från Lantmäteriets register och omfattar vanliga köp i Motala och Vadstena.