Vid 02-tiden kom larm från kommunens vattensystem om att någonting var fel och vid 05-tiden fick man också larm från privatpersoner som reagerat på stora vattenmängder på gatan vid Prinsgatan i Motala.

– Det är en stor ledning som vi fick en läcka på och då blir det mycket vatten som trycks upp, säger Daniel Wahlström, driftsingenjör.

För att åtgärda läckan stängdes vattnet av på Prinsgatan, delen mellan Styrmansgatan och Kaptensgatan. Under tiden fanns även en vattentank uppställd i korsningen Styrmarsgatan-Prinsgatan.

– Ofta beror sådant här på markförhållandena och just nu har vi en tuff period när tjälen går ur marken och det rör på sig, säger Daniel Wahlström.

Vid 13.30-tiden var vattenläckan lagad och vattnet tillbaka i kranarna.

– Först och främst handlar det om att det rör sig i backen. Sedan har det lite med materialet som ligger packat runt ledningen att göra. Ledningen var från 1936 så åldern har tagit ut sin rätt, säger Daniel Wahlström.

Han uppger att arbetet med att åtgärda felet gick relativt snabbt och smärtfritt.

– Det är lagat och vattnet är påsläppt. Nu återstår lite efterarbete, vi luftar ledningen, men alla har vatten i alla fall.