Zeros och LSW hör till de idrottsföreningar som sköter sina egna anläggningar. Nu är båda klubbarna i behov av nya gräsklippare och har därför ansökt hos bildningsnämnden om bidrag. Och nämnden säger ja. Särskilt intressant tycker man att det är att Zeros nu vill testa att sköta sina fotbollsplaner med robotgräsklippare och därför beviljas klubben 38 000 kronor. LSW i sin tur får 24 000 kronor. Båda besluten motiveras också med att föreningarna har stora barn- och ungdomsverksamheter samt att man tidigare genom åren beviljat medel till inköp av gräsklippare.