Det är området bakom en hyresfastighet på Östermalmsgatan, där EU-migranter ställer sina husvagnar och bilar, som nyligen gjordes om till tvåtimmarsparkering.

Något varmt mottagande blev det inte.

– Människor blir naturligtvis arga när de får böter och får sitt fordon flyttat. Det har varit en del knuffande och buffande. Parkeringsvakt är ett jätteutsatt yrke, säger Jan Sundström, verksamhetschef för Gata och park på Motala kommun.

Polisen har i stället gått in och kontrollerat fordon vid flera tillfällen. Situationen på platsen är bekymmersam, menar Jan Sundström.

– Vi har fått klagomål från människor som känner sig otrygga, det är skräpigt och stökigt. Vi har ett ansvar för alla kommuninvånares trygghet och var tvungna att göra någonting.

Än så länge har effekten inte varit så stor.

– Vi kör inte stenhårt än, vi vill att folk ska få en chans att förstå att reglerna har ändrats.

Samtidigt saknar kommunen ordentlig plats för det ökande antalet fordon som beslagtas: från några stycken per år till ett 50-tal under 2015.

Det beror på att man har börjat jobba mer offensivt för att komma åt både skrotbilar och bilmålvakter. Enligt lagen kan en bil vars ägare har över 5 000 kronor i obetalda parkeringsböter tas i beslag.

– Bilmålvakter är ett relativt nytt fenomen i Motala. Tidigare var det mest enskilda personers bilar som stod och skräpade.