Köpeavtalet är redan undertecknat, men kommer att börja gälla först när kommunfullmäktige godkänt försäljningen. Då får vandrarhemmet Skogsborg nya ägare, ett företag från Norrköping.

– I dag är det inte öppet året runt och vi har inte fått ekonomi i det trots försök i många år. Nu tror vi att en annan aktör kan få igång Skogsborg på ett bra sätt. Dessutom får vi en rejäl summa pengar, säger kommunalråd Kåre Friberg (M).

Nyligen var frågan uppe hos kommunstyrelsen och där klargjorde oppositionen att man inte är nöjd med planerna på en försäljning.

– Anläggningen ligger på en unik plats och vi vill fortsätta att ha rådighet över fastigheten. Vi skulle därför gärna se ett arrendeavtal med till exempel ett socialkooperativ, men vi tycker inte att man behöver sälja anläggningen, säger oppositionsråd Elias Georges (S).

Han pekar också att kommunen nu fått veta att man skulle kunna få 14,4 miljoner kronor för fastigheten som mäklare värderade till runt fem miljoner.

– Utifrån det kanske andra generationer har helt andra tankar om vad Skogsborg kan användas till, säger Elias Georges.

Att hyra ut Skogsborg till en entreprenör som ha kvar fastigheten i kommunal ägo är inte ett alternativ för Alliansen och SD.

– Det här är en entreprenör som vill satsa och för att man som företagare ska kunna göra det så krävs det att de själva får äga fastigheten. Den har ju ett värde i sig, säger Kenneth Söderman (L).

Oppositionen för också fram en oro för att området framöver ska användas till annat än vandrarhem. I köpeavtalet anges att bygglovsenheten godkänt just vandrarhem i sin handläggning, men också att detaljplanen tillåter "allmänt ändamål". Det är en äldre beteckning som anges olika ändamål som allmänheten har tillträde till. I vissa fall har exempelvis kontor, skola, läkarmottagning och samlingslokal räknats in i det begreppet.

– Det går därför att ha annan verksamhet där, men det måste i så fall prövas mot detaljplanen och dess skrivning om allmänt ändamål, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund.

Alliansen håller inte med om den oro för framtida användning som oppositionen för fram.

– Kommunen har fortfarande planmonopolet så att vi kan reglera i detaljplanen vad fastigheten får användas till, säger Kenneth Söderman.