Efter ett år av byggande är nu de nya lokalerna klara att tas i bruk vid Nya Kyrkogården i Vadstena. Lokalerna består av kontor och ekonomibyggnader. Invigningen kommer att ske torsdagen den 13 september klockan 15.00.

– Då kommer biskopen i Linköpings stift, Martin Modéus hit och inviger, berättar Per Martinsson, kyrkogårds- och fastighetschef i Vadstena pastorat.

Huvudorsaken till de nya byggnaderna som uppförts är den tidigare trångboddheten. De 16 anställda kommer nu att få ändamålsenliga lokaler med betoning på miljötänkande.

Artikelbild

| Per Martinsson, kyrkogårds- och fastighetschef i Vadstena pastorat är nöjd med nybygget som invigs inom kort.

– Det som blir nytt med det här huset att vi här kommer att ha möjlighet att ha mindre begravningskaffe för upp till 30 personer, berättar Per Martinsson när han visar runt i lokalerna.

Förutom administrativa lokaler kommer även en tvätthall, verkstad och bränsleförråd att finnas. En kylavdelning är också något som ingår i lokalerna, både för stoft och kistförvarade. På byggnaderna är 450 kvadratmeter solceller installerade. Vilket är tänkt att producera 50 000 kilowattimmar. Man blir då självförsörjande av el.