Avgiften gäller det som tippas på kommunernas återvinningscentraler och innebär en avsevärd justering neråt jämfört med vad som först beslutades. För flitiga företag på tippen skulle då årskostnaden kunna hamna på tiotusentals kronor mot den tidigare avgiften på 3 000 kronor. Näringslivsovänligt, resonerade kommunstyrelsen i Motala och begärde en ny taxa av vatten- och avfallsnämnden.

Max 4 000 per år innebär en subvention. Kommunernas underskott i hanteringen får täckas via fondmedel. Samtidigt ska 2019 ses som ett kontrollår.

– Inpasseringen på Tuddarp har visat en privatperson som på kort tid gjort 30 avgiftsfria besök. Kan det inte lika gärna ha handflat om avfall från företagsverksamhet? funderade VA-nämndens andre vice ordförande Kjell-Arne Karlsson (S).