Fastighet: Motala Skjutkojan 1.

Adress: Kulfångsgatan 3, Motala.

Pris: 3 660 000 kronor.

Taxeringsvärde: 1 448 000 kronor.

Köpare: Carl Malte Einar Dalgren, Vendela Frideborg Vijani Strömbäck.

Säljare: Peter Magnus Jidskog.

Fastighet: Motala Guldkullen 8.

Adress: Bråstorpsvägen 20, Motala.

Pris: 2 605 000 kronor.

Taxeringsvärde: 862 000 kronor.

Köpare: Nelly Karajayerlian, Daniel Karajayerlian.

Säljare. Britt-Louise Kristina Petersson, Jan Bertil Petersson.

Fastighet: Motala Mazurkan 12.

Adress: Smålandsgatan 24A, Motala.

Pris: 2 325 000 kronor.

Taxeringsvärde: 1 238 000 kronor.

Köpare: Claes Andreas Lundgren, Liselott Eva Helen Yxne.

Säljare: Sandra Marie Andersson, Nils Christian Jonas Berger.

Fastighet: Motala Enen 1.

Adress: Porfyrvägen 39, Motala.

Pris: 275 000 kronor.

Taxeringsvärde: 248 000 kronor.

Köpare: Jan Peter Ambelin, Pia Maria Ambelin.

Säljare: Motala kommun.

Fastighet: Motala Brunneby-Hälla 1:187.

Adress: Utsiktsvägen 12, Borensberg.

Pris: 2 200 000 kronor.

Taxeringsvärde: 901 000 kronor.

Köpare: Andreas Hjalmar Hellstrand, Elin Linnea Pettersson.

Säljare. Gunvor Irene Elisabet Sjöberg, Verner Charles Per-Arne Sjöberg.

Uppgifterna om försäljningarna är hämtade från Lantmäteriets register och omfattar vanliga köp i Motala och Vadstena.