Det gäller dels de portioner med kyld mat som plastförpackas och körs ut till kommunens hemtjänsttagare, dels de lunchrätter som går att köpa som hämtmat från lasarettets restaurang Väst Gyllen. I båda fallen används svarta plastformar.

Svart plast är i sig inte sämre från återvinningssynpunkt än annan plast. Problemet är den inte kan läsas av som plast i återvinningsindustrins sortering. Istället skiljs den ut tillsammans med sådant som inte är plast som en restprodukt går därefter till förbränning.

I januari 2018 tog det kommunalt drivna lasarettsköket över tillagningen av kylda matportioner till hemtjänstkunderna efter en tidigare leverantör i Sala. Beställningarna har på senare tid ökat och ligger nu på cirka 520 portioner per vecka. På ett år kan det alltså innebära runt 27 000 svarta plastförpackningar.

Artikelbild

| Byter färg. I höst levereras Motala kommuns kylda matprotioner istället i vita och återvinningsbara plastformar.

Motala kommun har beställt ett komplett förpackningssystem av leverantören, vilket inte bara handlar om portionsformen utan även om maskiner för förslutningen.

– Vi har varit medvetna om problemet. Men inte förrän nyligen har leverantören kunnat erbjuda alternativ till den svarta förpackningen, säger Tomas Hemmingsson, enhetschef för lasarettsköket.

Nu ska det kvarvarande lagret förbrukas och någon gång efter sommaren gäller inköpen istället förpackningar i vit plast till den kylda maten och i genomskinlig till Väst Gyllens hämtluncher.

Lasarettsköket har dessutom en Krav-certifiering att leva upp till, vilken innebär att man hela tiden måste söka miljöförbättringar.

Hos nyetablerade Svensk Plaståtervinning i Motala, delägare av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, sorteras plast för återvinning. Enligt vd Mattias Philipsson är det effektivare och mindre kostsamt att påverka producentledet att upphöra med svart plast än att utveckla sorteringsmetoderna.

Hur ska kommunens hemtjänsttagare och andra konsumenter förhålla sig till de svarta förpackningarna. Kan de lika gärna slängas i hushållssoporna?

– Nej. Plastförpackningar alltid ska källsorteras. Konsumenten ska inte behöva hålla reda på vad som går att återvinna och inte. Det är ett producentansvaret att inte släppa ut icke-återvinningsbara förpackningar på marknaden, menar Mattias Philipsson.

Dagligvaruhandelns branschorganisationer har nu som mål att alla deras förpackningar ska vara återvinningsbara 2022. Här märks också Scans beslut att sluta med svarta plasttråg i Sverige och Finland.