Sveriges kommuner och landsting (SKL) skickar ut webbenkäten "Kritik på teknik" vart tredje år, Motala kommun deltar för femte gången. Målet är att få in synpunkter på gator, parker och hantering av vatten, avlopp och avfall.

Fredrik Feldt, förvaltningschef för tekniska serviceförvaltningen, säger i ett pressmeddelande:

"Det är ett bra sätt att få information om vad kommuninvånarna tycker om våra tjänster. Vad vi är bra på, men också vad vi kan förbättra. Det ger även en indikation på hur vi ligger till jämfört med andra kommuner".

Resultatet ska presenteras för politikerna och ligga till grund vid olika beslutsprocesser.

Inbjudan med inloggningsuppgifter kommer att skickas ut via posten.