– Vi fick från länsstyrelsen att vi skulle inventera och då tänkte vi att det är lika bra att kolla över de ytor vi har, säger skogsförvaltare Stefan Wernersson.

Inventeringen visar att kommunen kan erbjuda omkring 13 hektar för slåtter av gräs som ska kunna ge extrafoder till kommunens lantbrukare.

Ytorna är inte så stora så det går kanske inte att skörda med vanliga jordbruksmaskiner.

Artikelbild

| Motala kommun har inventerat vilka gräsytor som finns i kommunen.

De ytor kommunen erbjuder finns utspridda i Motala och Tjällmo. Motala kommun har skapat kartor där ytorna och deras storlek finns inritade. Kartorna går att hitta på kommunens hemsida.

Motala kommun kan inte garantera kvaliteten på gräset, så den som är intresserad av att slå gräset får undersöka ytorna först.

– Är man intresserad får man ta kontakt med oss via kommunens växel, säger han.

Det är principen först till kvarn som gäller och kommunen har upprättat en lista så att de vet vilka områden som delas ut.

– Det kan finnas ytor som vi inte tänkt på också.

Ytor där kommunen redan har avtal med entreprenörer för ängsslåtter finns inte heller med på kartan.

Bondebacka och Jätten är sådana områden.