Riksdagen klubbade i förra veckan igenom en lag som ger regeringen möjlighet att stänga grundskolor, förskolor och fritidshem på grund av coronaviruset. 

Åtgärden är inte aktuell än så länge men hos Motala kommun pågår nu förberedelser för att snabbt kunna hantera en sådan situation.

– Generellt sett jobbar vi med att förbereda för att kunna hantera mer årskurser på distans ifall regeringen skulle fatta ett sådant beslut, säger Ulrika Stålknapp, biträdande bildningschef.

I slutet av förra veckan skickade kommunen mejl till skolelevernas vårdnadshavare för att undersöka om det finns internetuppkoppling i hemmen. Det har också påbörjats en inventering av vilka föräldrar som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och har rätt till barnomsorg och fritids även vid stängning. Barn och elever i behov av särskilt stöd omfattas också av undantaget.

– Varje skola har också i uppdrag att se över hur man kan bedriva undervisning på distans, säger Ulrika Stålknapp.

På en av kommunens skolor testas till exempel klassråd på distans den här veckan.

– Där har man kommit överens om att eleverna ska ta sig hem och koppla upp sig för att stämma av att den digitala tekniker fungerar för alla. 

– Redan nu har vi ju en hög frånvaro på elever med anledning av att man ska vara hemma vid milda symtom. Detta är också en del i att lättare kunna stötta de eleverna och skicka uppgifter så att man kan tillgodogöra sig undervisningen även fast man är hemma, säger Ulrika Stålknapp.