Socialnämndens verksamheter fortsätter att köpa ut chefer. Sedan 2015 har man köpt ut tre toppchefer, bland annat socialdirektörer, för totalt 2,8 miljoner kronor. Förra året fortsatte utköpen. De började med en enhetschef som köptes ut för över en halv miljon kronor. Därefter fortsatte man med chefen för sociala resursverksamheten som fick över 1,4 miljoner kronor. Året avslutades med att äldreomsorgschefen köptes ut och fick gå med över en halv miljon kronor. Utöver de belopp som betalts ut har de också fått ersättning för exempelvis intjänad semester.

– De här cheferna har sagt upp sig själva, säger socialdirektör Pernilla Thunander som är den som skrivit under de överenskommelser som gjorts.

När man säger upp sig själv brukar man sällan få med sig miljonbelopp. Varför har det blivit så här?

– De har sagt upp sig själva, men det är ju situationer där vi som arbetsgivare ansett att man behöver gå vidare och hitta ett annat avslut. Rent krasst har det då bara funnits en väg att välja och det är att göra en överenskommelse, säger Pernilla Thunander.

Hon menar att den här typen av överenskommelser förekommer för alla arbetsgrupper, men att det bara uppmärksammas när det handlar om chefer.

Ni har betalat ut nära 2,5 miljoner kronor under ett år till chefer, samtidigt går nämnden back med 11,3 miljoner kronor. Hur tänker ni där?

– För att komma till rätta med den ekonomiska situationen som är så behövs en viss typ av ledarskap. Ur mitt perspektiv har det här därför varit rätt beslut även om det kanske ser konstigt ut, säger Pernilla Thunander.

Har det inte funnits några andra alternativ som inte kostar lika mycket?

– Man tittar alltid på olika alternativ och tittar ur olika vinklar. Det här är inte det första alternativet, säger Pernilla Thunander.

Det här är inte de första utköpen som sker inom socialnämndens verksamheter. Varför fortsätter det?

– Jag kan inte svara på hur det varit historiskt, men ibland hamnar man i det här läget. Jag kan bara utgå från de beslut som jag har tagit. Det är inget som jag har önskat, men ibland måste man ta tuffa beslut, säger Pernilla Thunander.

Vi har pratat med de tre berörda cheferna som samtliga avböjt att kommentera.