Den 27-årige mannen ansökteom utbyte av sitt utländska körkort till ett svenskt. Transportstyrelsens förfrågan till myndigheter i det berörda landet visade dock att han inte hade något körkort där. Undersökningar av körkortet visade att det var förfalskat.

Linköpings tingsrätt har nu dömt Motalabon till villkorlig dom och 30 dagsböter för brukande av falsk urkund.

Under rättegången hävdade mannen att han inte visste att körkortet var fejk. Han uppgav sig ha betalat en bekant i hemlandet för att denne skulle förnya hans gamla körkort och trott att det var möjligt att göra så. Uppgifterna har inte kunnat kontrolleras och domstolen menar att 27-åringens historia är motsägelsefull och framstår som en efterhandskonstruktion.