Under måndagen besökte hon Motala kommun för att träffa företrädare för både kommunen och Region Östergötland. Syftet var att belysa lokala organs möjligheter att påverka in i EU. Och som en väldigt konkret fråga utkristalliserades snart Vättern som dricksvattentäkt, samtidigt som sjön beskjuts av försvaret i övningssyfte.

Tidigare har det inte funnits någon direkt kommunal optimism i frågan. Skjutningarna är visserligen tillfälligt stoppade i väntan på domar, men även miljöministern har fått tillstå att försvarets intressen i det här fallet får gå före miljön.

Men när Linnéa Engström berättar att EU ska revidera sitt vattendirektiv och att frågan om skjutningar i dricksvattentäkt borde tas upp i den behandlingen, blir det en aha-upplevelse för den politiska ledningen i Motala med kommunalrådet Camilla Egberth (S) i spetsen.

Linnéa Engström sitter själv i EU:s miljöutskott och tänker göra sitt när kommissionens förslag kommer.

– Och så har ni 19 svenska EU-parlamentariker till att lobba hos. Gör gärna också en uppvaktning i Bryssel. Lyckas ni dessutom få ihop en miljon namnunderskrifter i ärendet är EU-kommissionen tvungen att behandla skjutningarna, tipsade Linnéa Engström.

MP:s regionråd i Östergötland, Margareta Fransson, menar att Vättern dessutom kan bli dricksvattentäkt för ännu fler – om klimatförändringarna får fortgå.

– Om havshöjningen fortsätter riskerar Mälaren att försaltas och då måste dricksvattnet tas någon annanstans ifrån, säger hon.

Mot slutet av dagen i Motala träffade MP-delegationen även företrädare för aktionsgruppen Rädda Vättern.