Företagsklimatet var en av de stora frågorna under 2017-års politikerutfrågning. Nu har kommunen tagit fasta på att vidta åtgärder och vid kommunstyrelsens senaste möte var därför frågan uppe för diskussion hur det handslag som fins mellan näringslivet, Tillväxt Motala och kommunen ska realiseras.

– Vi jobbar för ett bättre företagsklimat. Målet är en företagsmiljö i toppklass. Då behöver vi bland annat titta på attityder och bemötande i kommunen, säger kommunalråd Camilla Egberth (S).

Hon berättar att de fått indikationer om att företagare upplever att det finns skillnader i bemötande beroende på vilken tjänsteman som man har kontakt med. Det är någonting som kommunen ska jobba med att fånga upp och ge feedback tillbaka till personalen.

– Tanken är att företagare ska kunna ge ett omdöme när de har varit på ett möte om hur samtalet har varit. Sedan är det så att alla personer inte passar att jobba med kundkontakter, men att de ändå är en kunskapsresurs. Vi behöver titta på hur vi använder resurserna, säger Camilla Egberth.

Hon menar att kommunen fått en negativ stämpel vad gäller samarbetet med företag och det måste man nu jobba med. Därför planeras utbildningsinsatser under 2018.