Långsam handläggning och bristande stöd. Genom åren har kommunen fått kritik från olika arrangörer som haft synpunkter på hur kommunen agerar i samband med att man ansöker om att få hålla olika typer av evenemang. Som ett försök att åtgärda de brister som påtalats tog Tillväxt Motala fram ett förslag på evenemangsstrategi 2018, ett uppdrag som man fick av kommunen.

Men strategin blev aldrig verklighet.

– Valet kom emellan. Vi insåg att vi ändå inte skulle hinna få verklighet av strategin under 2019 och det var nya politiker som skulle sättas in i frågan så därför lades det här lite på is, säger kommundirektör Peter Ingesson.

Artikelbild

| I evenemangsstrategin finns förslag på hur kommunen kan bli bättre på att stödja arrangörer.

Nu har man dock dammat av strategin och i september ska frågan upp på kommunstyrelsens bord för beslut.

En del i strategin handlar om hur rollerna ska fördelas. Kommunen kommer alltid att ha en roll exempelvis som tillståndsgivare, men utöver det är förslaget i strategin att Tillväxt Motala får en mer uttalad roll för att stötta arrangörer.

– Förslaget handlar om att tydliggöra vem som har ansvar för vad och se hur vi kan använda resurserna på bästa sätt, säger Peter Ingesson.

Men det är en strategi med ett tydligt mål. År 2030 tänker man sig att Motala utvecklats till Sveriges bästa evenemangskommun.

Artikelbild

| Folkracefestivalen är ett annat stort arrangemang i Motala.

Ni har fått kritik genom åren, nu satsar ni på att bli bäst i landet. Hur ska ni bli det?

– Motala har fått mycket uppmärksamhet, bland annat genom det här med Lalandia. Nu handlar det om att dra nytta av det. Sedan är det här ett förslag. Vi behöver samla alla parter, det är det som de här strategidiskussionerna handlar om, säger Peter Ingesson och fortsätter:

– Spelreglerna behöver bli tydligare och det är som du säger att det inte varit så riktigt tidigare. Där har det funnits en risk i att kommunen i sin välvilja att göra saker trampat skett. Det där är alltid en balansgång.

I strategin som politikerna snart får på sitt bord står också att man ska jobba mer aktivt med att locka fler evenemang till Motala.

– Tanken är att dra nytta av den ökade attraktiviteten som Motala fått. Men det finns också med att ha ett mer proaktivt uppdrag, säger Peter Ingesson.

Är Motala landets bästa evenemangskommun år 2030?

– Under förutsättning att alla beslut som behöver tas går igenom och förutsättningarna ges, så ja, det är ambitionen, säger Peter Ingesson.