– Om än inte fullt så bra som tillverkaren hävdar. Vaktmästarna som kör den ser att en del fimpar ramlar igenom.

Martinsson förklarar att det går fortare att köra med harven som jämnar till stranden, medan skräpplockningen sköts manuellt. Och att tiden är viktig.

– Under sommaren är tre vaktmästare i tjänst. De ska sköta kommunens alla badplatser plus en massa annat som inte har med baden att göra. Vi kan inte lägga alla resurser på Varamon. Men vi ska se över rutinerna. Min målsättning är att Barbern ska köras oftare.

Angående strandrågen menar han att man blivit försiktigare och försöker undvika dess växtplatser. När det gäller tallrötterna tror han inte att Barbern är skonsammare än harven..

– Den har ju också taggar som gräver sig ner i sanden.

Martinsson berättar att olika förvaltningar sköter olika delar av Varamon.

– Jag skulle vilja ha en koncentrerad resurs för området. Vi tjänstemän och politiker måste bestämma oss för vilken servicenivå vi ska ha i Varamon och vad det får kosta.