En vattentank ska vara placerad på Klockrikevägen vid Klockrike torg, där berörda kan hämta vatten.

Ett grävarbete ska ha påbörjats för att nå vattenledningen som är lokaliserad till ett gärde vid Ängsvägen.

"Vi arbetar med att åtgärda problemet", skriver Motala kommun.