– Överskottet från mässan ska alltid gå till ett välgörande ändamål, vi gillar att satsa lokalt. ”Julänglar” hjälper utsatta människor i Motala kommun, säger K-Entreprenads projektledare Fredrik Johnsson.

”Julänglar” drivs av Therese Lundqvist.

– Hon verkar för att hjälpa människor som inte har ekonomiska möjligheter för att kunna fira en god jul, säger Fredrik Johnsson.

Branschmässan arrangerades för sjätte året i rad vid företagets lokaler på Granhultsgatan och omfattar 22 utställare, bland annatknutna markberedning, va och fordon. Förra året blev insamlingsresultatet 42 500 kronor som gick oavkortat till Motala kvinnojour.