– Motala har sedan länge en profil som cykelstad. Nu vill vi utveckla det konceptet och då är det naturligt att erbjuda våra anställda en förmån som främjar både hälsa och klimatet, säger personalnämndens ordförande Rolf Hansson i ett pressmeddelande.

Förmånscykel innebär att kommunanställda som vill får hyra en cykel på ett treårigt avtal och betalar en månadskostnad genom avdrag på lönen.

Förmånen riktar sig till tillsvidareanställda som inte har fyllt 64 år. När de tre åren passerat kan den anställde välja att antingen lämna tillbaka cykeln eller lösa ut den till ett fastställt marknadsvärde.

Personalchef Jonas Forssell hoppas att förmånscykel ska bidra till att fler upptäcker fördelarna med att cykla.

– Det här är ett sätt att främja hälsosamma vanor och få våra medarbetare att må bättre. Det är förstås positivt om fler kan cykla mer, eftersom det bidrar till en hållbar utveckling, säger han i pressmeddelandet.

Motala kommun vill på detta sätt profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. Förmånen ska göra det möjligt för anställda att skaffa en kvalitetscykel utan att privatekonomin belastas så hårt.