Bona-Björka samfällighetsförenings ordförande Jan Karlsson har brevledes reagerat på att från tidigare ha fått tio procent i bidrag av Trafikverkets framräknade driftkostnad har nu föreningarna istället fått nöja sig sex och i några fall med tre procent.

De minskade anslagen upptäcktes i december då de kommunala anslagen för vägskötseln 2016 betalades ut.

Karlsson reagerar på att bidragen reducerats utan föregående information vilket innebär att budgetkalkylerna inte håller. Avslutningsvis ställs frågan om sänkningarna ingår i "kommunens policy att fortsätta utarma landsbygden till förmån för tätorten"?

Nej, svarar tekniska förvaltningens trafikingenjör Veronica Bodin, och menar att kommunen ändå valt att stötta vägföreningarna, något som annars är frivilligt.

Dock ska det ha varit fel att betala ut tio procent av vägens driftkostnad. Rätt tillämpning ska istället vara tio procent av Trafikverkets bidrag till driften. Att procentsatserna sedan skiftar beror i sin tur på att Trafikverkets anslag varierar, från 30 procent av driftkostnaden till 80 procent, beroende på hur mycket vägen används. Nu är bidragen mer korrekta och rättvisa, anser kommunen.