Ministern bjöds in till Motala bibliotek för att presentera regeringens satsning på ”Digidelnätverket” – som syftar till att göra den digitala världen mer lättbegriplig.

– Fler och fler tjänster läggs ju över på nätet. Livskvalitén blir ju sämre om man inte kan ta del av saker som finns på nätet, säger Peter Eriksson.

Motala bibliotek har tagit fram flera olika strategier för att öka den digitala delaktigheten hos invånarna. Bostads- och digitaliseringsministern lyssnade noggrant när bibliotekspersonal berättade om den lokala satsningen.

Artikelbild

– Digitaliseringscentren blir bara fler och fler i landet. Det är en bra mötesplats – som fungerar, säger Peter Eriksson.

2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, enligt regeringens bredbandsstrategi.

– Alla som vill ska få möjligheten till att ta del av digitala tjänster, säger Peter Eriksson.

Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef, såg många fördelar med att digitaliseringsministern kom på besök.

– Vi måste lyfta frågan kring digital delaktighet – så jag är glad över att vi fick möjligheten att förklara hur vi jobbar här i Motala, säger hon och fortsätter:

– Vi ska till exempel ordna källkritiska kaféer under våren. Det är inte bara nybörjare vi ska vända oss till.

Susanne Kastbom, projektsamordnare, säger att intresset för Digidelcenter har varit översvallande positivt.

– Störst intresse har vi haft för barnaktiviteterna. Ibland har till och med föräldrarna varit med och lärt sig saker, haha.