Mannen har, enligt åklagaren, begått gärningarna med uppsåt. Han ska bland annat ha uttryckt sin missaktning mot olika folkgrupper i offentliga Facebookgrupper.

Inläggen kan beskrivas som nedlåtande, hotfulla och där finns även grova sexuella påståenden. I förhör har den misstänkte erkänt händelseförloppet men han förnekar brott.

Han har uppgett att han blivit påverkad och upprörd av det han läst och hört av andra och att han då har hängt på det.

På frågan om han kan förstå att det kan uppfattas som kränkande svarar han att det säkert kan vara så.

Han säger också att han tycker att man hör ordet "blatte" dagligen. "Man reagerar inte om man kallar någon svennejävel heller".

I förhören har den misstänkte sagt att han inte haft något uppsåt att kränka någon. Han hade heller aldrig skrivit något om han insett att han nått ut till så många människor.

I förhör har mannen godtagit ett eventuellt strafföreläggande som, om det utfärdas av åklagare, innebär böter.