Stöd med digitala tjänster och teknik samt ökad digital kompetens är sådant som DigidelCenter erbjuder besökarna. Nu blir det DigidelCenter i 15 kommuner som alla får ekonomiskt stöd från Internetstiftelsen (IIS) och från regeringen. Det var totalt 50 kommuner som ansökte om finansiering.

Den enda kommun i Östergötland som får finansiering är Norrköping.

Tidigare nämnda Internetstiftelsen var initiativtagare till Motalas DigidelCenter vilket är ett treårigt projekt som pågår till och med nästa år. Susanne Kastbom är ledare för projektet som nu alltså blir en förebild för många andra kommuners arbete.

– Jag känner mig naturligtvis väldigt stolt över det. Vi har ju haft besök av digitaliseringsministern Peter Eriksson (MP) som såg en modell som man skulle kunna föra ut till resten av Sverige.

I ett uttalande till Internetstiftelsens webbsida nämner Peter Eriksson själv att han har besökt Motala och att han "är glad för att regeringen nu bidrar till att sprida konceptet som hjälper människor att ta del av den nya tekniken och de möjligheter som den erbjuder."

Motalas DigidelCenter har blivit framgångsrikt och enligt projektledaren Susanne Kastbom finns det olika förklaringar till det.

– Det här är ju inte nya saker att jobba med för oss egentligen. Vi har jobbat i många år med att göra våra besökare och våra medborgare digitalt aktiva. Men i och med att vi fick den här möjligheten att göra lite mer så tror jag att det har blivit tydligt både för oss och för andra runtomkring vad det är vi gör, säger hon.

Susanne Kastbom hyllar också sina "fantastiska medarbetare, både i DigidelCenter och i resten av biblioteket" och pekar sedan på ytterligare en framgångsfaktor:

– Vi har en bra struktur för hur vi ska jobba i kommunen så biblioteket behöver inte dra hela lasset utan vi har det väl förankrat i kommunledningen och så vidare. Det är också en styrka.

Vad blir då nästa steg för Motalas DigidelCenter?

– Vi ska fortsätta att utveckla verksamheten. Ännu fler samarbeten är det som står högt på vår agenda, säger Kastbom. De kommer också att delta i Digidelnätverket som är nationellt.

– I och med att vi får 15 nya DigidelCenter så blir vi ju ännu fler i det här nätverket och kan förhoppningsvis göra ännu mer arbete på nationell nivå, avslutar Susanne Kastbom.