Tidigare har Motala kommun riktat en vädjan till anhöriga att  vänta med sina besök på äldreboendena för att förhindra spridningen av covid-19. Men nu skriver kommunen på sin hemsida att det  "konstateras att denna vädjan inte har hörsammats".  Det här uppges vara anledningen till att man nu beslutat att inför besöksförbudet.

Förbudet gäller från den 26 mars till och med den 9 april. Efter det datumet ska det fattas ett nytt beslut när det gäller om besök ska tillåtas eller inte.

Det framgår också av informationen att besöksförbudet innehåller ett undantag. Det gäller besök hos människor får vård i livets slutskede.