Beslutet fattades på måndagskvällen som ett av de sista ärendena av den nu avgångna fullmäktigeförsamlingen för mandatperioden 2014–2018.

Och det innebär att samtliga fullmäktiges tio sammanträden under 2019 blir tillgängliga på kommunens hemsida. Både som direktsändning och som en sparad fil som kan ses i efterhand. Det ska även finnas en funktion som då möjliggör ett snabbt val av just det ärende som tittaren är särskilt intresserad av.

Motala kommun hakar här på en öppenhetstrend. Dessutom granskar Sveriges kommuner och landsting sedan 2009 kommunernas vilja att tv-sända fullmäktige. Från 64 kommuner i en första mätning är antalet idag uppe i 138.

Artikelbild

| Elias Georges (S) höll i fullmäktigeklubban för sista gången för perioden 2014-2018. Härnäst vill Alliansen tillsätta ordförandeposten.

I Östergötland hör Linköping, Norrköping, Mjölby, Finspång och Söderköping till dem som redan sänder.

På en allmän rekommendation kommer dock Motala att exkludera allmänhetens frågestund från utsändningarna.

– Den är inget obligatoriskt inslag i en kf-möte. Dessutom kräver lagstiftningen att de frågande ger sitt tillstånd till att medverka i tv, säger fullmäktiges nu avgångne ordförande Elias Georges (S).

Fullmäktige var helt enigt i beslutet och fastnade för det något lägre av två kostnadsalternativ. Kommunen köper en trekameraproduktion för 80 000 kronor.