Händelsen inträffade i våras i Stockholm. Enligt åklagaren ska Motalabon ha tänt en bengal på en offentlig plats utan att han haft polismyndighetens tillstånd. Bengaler räknas som pyroteknik och sådant behöver tillstånd för att användas. Åklagaren menar också att mannen ska ha gjort gärningen medvetet eller av oaktsamhet.

Användningen anses ha inneburit risk för att människor eller egendom skulle komma till skada. Motalabon har efter att han åtalades erkänt händelsen och Stockholms tingsrätt har därför dömt honom till penningböter på 1800 kronor. Brottet rubriceras som brott mot ordningslagen.