Det finns många vackra träd i skogarna runt Motala, färre i kommunens tätorter tätorterna där evighetsträden ska utses.

De utsedda träden kommer att förses med en plakett. Först ut att få en sådan var en 120 år gammal svartpoppel i Stadsparken.

Träden ska få leva tills de dör naturligt, och gärna även efter det vara till nytta för den biologiska mångfalden.

– När träd blir gamla får de sprickor och håligheter. Det är en jätteviktig livsmiljö för många små organismer, som insekter, svampar, lavar och mossor. Håligheter blir boplatser för större djur, säger Staffan Carlsson, kommunekolog i Motala kommun.

Han kommer att åka runt i alla kommunens tätorter och märka upp evighetsträden. Det kan handla både om kommunala och privata träd, i det senare fallet efter överenskommelse med markägaren.

– Då förbinder man sig att undvika att medvetet skada eller ta ner trädet, det ska få stå kvar tills det dör av naturliga orsaker eller måste tas ner av säkerhetsskäl. Innan man som markägare beskär trädet eller måste fälla det av säkerhetsskäl ska man kontakta kommunekologen, säger Staffan Carlsson.