Va-ledningarna under Östermalmsgatan måste bytas och när etapp två av arbetet drar igång den 18 augusti innebär det att delen mellan Baldersstigen och Charlottenborgsleden helt stängs för biltrafik. När den första etappen ordnades i våras kunde en fil hållas öppen, men nu är det inte möjligt.

– Ledningarna ligger så djupt att vi behöver gräva upp hela gatan för att inte riskera skred, säger verksamhetschef Mikael Axelsson.

För personbilar och tung trafik innebär det här att man måste hitta andra alternativ. Arbetet pågår i upp emot sex veckor och under den tiden får bilisterna räkna med att köra exempelvis Metallvägen, Bergsättersleden eller Lasarettsgatan beroende på vart man ska.

Artikelbild

| Busstrafiken leds om på Magasinsgatan som nu ställs iordning.

– Järnvägsgatan är inget alternativ för genomfart. Där har vi vidtagit åtgärder för att man inte ska gena, säger Mikael Axelsson.

Att leda om busstrafiken är dock svårt. Det skulle riskera att påverka tidtabellen för bussar i hela länet och därför behövdes där ett annat alternativ. Det som man till slut fallit för är att öppna Magasinsgatan intill Östermalmsgatan och låta busstrafiken köra där.

– Att låta övriga trafik köra där också är inget alternativ, men busstrafiken behöver kunna gå den här sträckningen och därför har vi valt den här lösningen, säger Mikael Axelsson.

Östgötatrafikens hållplats vid Esplanaden berörs av vägarbetet. Den kommer tillfälligt att stängas och resenärer hänvisas till andra närliggande hållplatser.