Tidningen berättade på försommaren om projektet och den då avslutade etapp ett. Nu har turen kommit Skogalunsgatan och avsnittet mellan Tingsgatan och Landsborgsgatan, vilket därmed kommer att stängas av för övrig trafik.

Bakgrunden är att ledningarna är gamla och behöver bytas ut för att trygga den framtida vattenförsörjningen i området.

Ledningarnas läge kräver att det grävs djupa schackt. Motala kommun vill därför att avspärrningar respekteras – inte minst för barns säkerhet – och att skyltarna för hur trafiken måste omdirigeras följs.

Hushåll som under den tre månader långa arbetsperioden berörs av längre avbrott i vattenförsörjningen kommer att informas särskilt.