Elleverantören har lämnat in 20 bygglovsansökningar till Motala kommun för planerna på att bygga nya transformatorstationer som behövs i uppgraderingsprocessen.

– Vi håller på med ett investeringsprojekt av att bygga om våra luftledningsnät. Vi har mycket under utredning. Vi måste söka bygglov för alla stationerna. Det blir ett par stycken, säger Oscar Björnson, projektledare vid investeringar på Vattenfall.

Syftet med transformatorstationerna är att omvandla den starka strömmen som går i elledningarna till vanlig hushållsspänning som finns i eluttagen. Kioskerna placeras i närheten av där folk bor.

– Mycket av vårt elnät idag är luftledningar. Då sitter den här transformatorstationen på en av stolparna som själva elledningen också hänger på. Men när vi gräver ner kabeln så blir det en liten kiosk, en liten byggnad, och den måste vi söka bygglov för. I vissa fall kan det bli aktuellt med ansökan om strandskyddsdispans.

Vattenfall har flera olika projekt på gång och planerar att gräva ner elkablar i olika delar av kommunen. Som vi tidigare skrivit om tittar man på förutsättningarna kring Vättern och Medevi. Men det är inte det enda.

– Vi håller på mellan Borensberg och Motala, och mellan Borensberg och Tjällmo. Så vi har flera områden som vi utreder nu. Det är väldigt olika tidshorisonter när vi tänker genomföra det.

Exakt när planerna blir verklighet är i nuläget oklart. I bygglovsprocessen utreds bland annat om företaget får komma fram med tillstånd från markägare och myndigheter.

– När vi vet det kan vi lägga budget för projekten. När vi vet den ekonomiska biten kan vi sätta investeringsbeslut. I bygglovsfasen är det fortfarande lite osäkert på när och om det sker.

Orsaken till att man väljer att investera är bland annat av åldersskäl och att göra elnätet vädersäkert som annars är utsatt för väder och vind.

– Vi satsar för framtiden. Det är lite omständigare att gräva än att ställa upp ett par stolpar och dra ett par linjer, luftledningar. Att gräva är tämligen omständigt. Det är hårt i marken på vissa ställen.

Kommer själva byggprocessen påverka de boende?

– Nej, är det närboende så blir de tillfrågade, som i vilket annat bygglovsprojekt som helst får de chansen att tycka till. Det är ganska normala processer.