Det fanns mer än en anledning till festligheterna.

– Skolan fyller 75 år det här året och det vill vi fira! Sedan vill vi också fira att vi ökar i elevantal, vilket är roligt, säger skolans rektor Anna-Karin Höjer.

För tre år sedan var dock inte läget så positivt enligt Höjer.

Artikelbild

| Karl Persson från årskurs 6 blåste en fanfar och invigde sedan paviljongerna genom att klippa band.

– Då var vi nästan nedläggningshotade

Nu har man dock alltså vad Anna-Karin Höjer kallar för "en positiv trend" när det gäller elevantalet och idag går 105 barn på skolan. Smedsby skola har en tydlig profil, nämligen utomhuspedagogik, och denna profil vill de stärka säger Höjer. Hon anser att det är inte minst viktigt med tanke på det ökade elevantalet.

– När det blir mer barn så är det jätteviktigt att vi har en bra lärmiljö men också att vi skapar trygga barn.

För att nå det sistnämnda målet har skolan också satsat på att ha både specialpedagog och speciallärare.

Artikelbild

| Smedsby skolas rektor Anna-Karin Höjer tillsammans med Pedro Gustafsson, verksamhetschef för F-6.

– För att se till att alla barnen får det stöd som de behöver..

När barnen är utomhus får de använda alla sina sinnen och därigenom skapas en bra lärmiljö, framhåller Anna-Karin Höjer.

Artikelbild

| Rektor Anna-Karin Höjer under invigningsceremonin.

– Vi har klassrum ute i naturen. Barnen blir vana vid att vara ute i naturen och att ha respekt för den.

Anna-Karin Höjer tillträdde som rektor för Smedsby skola i höstas och hon hyllar stämningen på skolan..

Artikelbild

| Pedro Gustafsson, verksamhetschef för F-6 samlade barnen hos sig. – Använd de här lokalerna på bästa sätt, uppmanade han.

– Det finns en positiv anda där vi ser fördelarna med en skola med mångfald och med en skola som består.

Höjer återkommer till nedläggningshotet som var aktuellt för några år sedan och menar att en förklaring till att det vände var "personalens styrka"

Artikelbild

| Den avslutande glassutdelningen blev populär bland barnen.

– Att man tror på skolan.

Anna-Karin Höjer säger att föräldrarnas engagemang för skolan är "jättestort" och att detta engagemang "smittar av sig på barnen".

Skolan har fått nya paviljonger för mellanstadiet och de invigdes högtidligt. Den festliga dagen började med en utomhuslektion för alla på skolan.

Invigningsceremonin inleddes av rektor Anna-Karin Höjer varefter ordet gick till Pedro Gustafsson, verksamhetschef för F-6 som samlade barnen framför sig. Han gav dem en uppmaning:

– Använd de här lokalerna på bästa sätt. De är till för er!

Därefter blev det dags för fanfar, spelad av Karl Persson från årskurs 6. Han hade en dubbel roll , det var nämligen också han som klippte bandet.

Avslutningen på ceremonin blev en av barnen bejublad överraskning: Glass åt alla!

Senare hölls en föreläsning av personer från Motala kommuns integrationsenhet Bryggan.