Kommunen har tidigare försökt att lägga ut verksamheten med stödboende för personer med både missbruk och psykisk sjukdom på entreprenad. Inget företag har dock lämnat anbud. Orsaken som man uppgett för kommunen är att det har varit svårt att hitta en lokal med lägenheter som lämpat sig för boendet. Därför väljer nu socialnämnden att lösagöra egna lokaler för att på så vis lägga ut ett befintligt boende på entreprenad.

Det handlar då om stödboendet på Kaptensgatan. Det befintliga boendet skulle dock få vissa förändring i och med upphandlingen.

– Det vi upphandlar är ett boende för personer med både problematik inom psykiatri och missbruk. I dag finns det personer där som har problem som rör enbart psykiatrin och de kommer att flyttas till ett annat boende. Det kommer att bli en kvalitetshöjning eftersom vi inte kommer att ha blandade kategorier längre, säger socialnämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl (S).

Upphandlingen rör totalt tio platser samt fyra utrednings- och akutplatser.