Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om dammlarmet i Plåtverkstan. Men någon diskussion om åtgärder har man inte hunnit ta så majoriteten har inte tagit ställning till saneringskostnaden på fyra till sju miljoner kronor än.

– Därför har vi heller ingen tidsplan. Vi kommer att hantera hela Gamla Motala Verkstad som en helhet och se på vad man ska prioritera och vilken tidsplan vi ska ha, säger kommunalråd Camilla Egberth.

En utredning pågår om vad som behöver göras i området. Där påverkar också Kanalbolagets renoveringsinsatser vid kajen. En avgörande fråga handlar dock om finansieringen. De beräkningar som kommunen tidigare fått del av talar totalt om 60-65 miljoner kronor.

Artikelbild

| Det är oklart hur det blir med sanering av Plåtverkstan.

– Vi har med i vår budget att vi vill se en utveckling av området. Jag förväntar mig att vi ska kunna ta ställning under 2017, säger Camilla Egberth men tillägger senare:

– Jag ser inte i dag att vi skulle kunna göra alla åtgärderna med lokala skattemedel. Det krävs bidrag från andra håll och sedan får man nog göra det bit för bit. Det kanske tar 10-20 år.