I dag har de sex anställda inom hemtjänsten i Tjällmo sin samlingsplats på Egelstorpsvägen. Men redan i februari 2019 kan det bli ändring på det. Enligt Yvonne Holm, verksamhetschef för äldreomsorgen, finns det flera skäl till detta.

– Det är sårbart med en så liten grupp och kundunderlaget har sjunkit, säger hon.

Det finns även en ekonomisk aspekt, sett till lokalhyran, och flyttförslaget är nu under behandling.

Enligt Yvonne Holm har det varit tydligt en längre tid att kundunderlaget sjunkit och därför har man redan provat på samverkansmöjligheter med Godegård.

– Men det är inte ett lika naturligt samverkansområde som Borensberg, säger hon.

Vad minskningen beror på kan hon inte säga, annat än att det sker generationsväxlingar och att behovet svänger över tid.

– I Bråstorp i Motala ökar det istället.

Enligt Yvonne Holm kommer inte den planerade flytten påverka pensionärerna.

– Vi tar inte bort något utan utgår ifrån en annan lokal. De kommer fortsätta få hjälp på tider de är vana vid, av personal de är vana vid.

Däremot påverkas personalen, som får ta sig till Borensberg först, en sträcka på cirka två mil, enkel väg.

– Jag kan tänka mig att det finns en oro, så är det ofta med förändringar, säger Yvonne Holm.

Samtidigt ser hon fler fördelar än nackdelar med en flytt. I Borensberg jobbar i dag mellan 30-35 personer inom hemtjänsten. Med en större arbetsgrupp kan personal komma att täcka upp för varandra, exempelvis vid sjukdom.

– Vi behöver inte vikarier i samma utsträckning som tidigare, säger Yvonne Holm.