LÄS MER: Sjuka Ann-Sofie kan inte besöka släkten

Christer Axén berättar att det uppstod problem när Platen valde att införa enskilda parkeringar.

– Lika glada som de blev i ena änden, lika besvikna blev de boende i andra änden, som inte upplevde att det fanns några parkeringsproblem, säger han.

Enligt Christer Axén ledde förändringen till att man tvingades "snåla in" på besöksparkeringarna för att hyresgästerna i första hand skulle få plats. Men sedan Platen valde att säga upp husvagnsparkeringarna i området har situationen förändrats under året.

– Vi har kommit i ett annat läge nu. Det har tillkommit flera extra platser.

Det i sin tur ger utrymme att se över behoven igen. Inte minst handikapparkeringar för besökare. Det missade Platen och samarbetspartnern när de i fjol, i ett pilotprojekt, tog fram ritningar över p-platser i Bergsätter.

– Vi tänkte inte i de banorna. Men det bör finnas, säger Christer Axén.

Enligt honom finns i dag sådana parkeringar inritade i alla andra bostadsområden i Platens bestånd, där förändringar genomförts, eller kommer att genomföras.