Under ett antal år har Platen kontinuerligt sålt de grå trähusen som de haft längs Verkstadsvägen. Det har skett i takt med att de blivit lediga. De vita sockerbitshusen mitt emot var också tänkta att ombildas till ägarlägenheter och säljas, men så blev aldrig fallet eftersom det visade sig inte vara möjligt att hantera dem på samma sätt. Nu är det däremot en förändring på gång.

– Vi har haft ett antal möten med hyresgästerna efter att de har kommit med en förfrågan om att få bilda en bostadsrättsförening, säger Platens vd Lars-Åke Landén.

Han säger att Platen är väldigt glada över förslaget att sälja de tolv lägenheterna. Köpeskillingen landar på 20 miljoner kronor och den 1 april byter lägenheterna ägare.

Artikelbild

| 1 april övergår Platens hyresrätter till att bli bostadsrätter.

– Vi tycker att det här är jättekul och det har varit en ganska snabb process, säger Lars-Åke Landén.

Leif Andersson från den nybildade bostadsrättsföreningen är också nöjd.

– Det här har vuxit fram genom en dialog med Platen och efter en del betänketid bestämde vi oss för att bilda en förening, säger han.

Han berättar att det bland de boende råder en stor entusiasm inför att själva få ansvaret för sina bostäder.

– Nu kan vi styra själva över våra bostäder och få det som vi vill ha det. Och sedan är det ju så att vi kommer att få betydligt billigare hyror, säger Leif Andersson.