När kommunen skrev ett markanvisningsavtal med Lalandia om de fem markområdena i Varamon gjordes en utomstående värdering. Firman som gjorde värderingen konstaterade då att det var svårt att göra en sådan eftersom det fanns få liknande affärer att jämföra med. Därför tittade man bland annat på olika husförsäljningar i Varamon, verksamhetslokaler i Bråstorp och försäljningar i andra Vätternkommuner.

– Nej, det fanns inte mycket att jämföra med. Men vi anser att den värdering som gjorts är tillförlitlig. Den värdering som är gjord är den som vi kommer att gå vidare med, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund.

Värderingen från 2016 talar om ett totalt värde för de fem markområdena på 61 miljoner kronor. Någon ny värdering inför att Lalandia i september ska skriva på köpeavtalet planerar kommunen inte. Därmed står värderingen om 61 miljoner kronor fast.

Artikelbild

Affären med Lalandia omfattar fem olika markområden i Varamon.

– Vi har gjort en värdering och en bedömning av marknadsvärdet. Vi anser att den bedömningen fortfarande är aktuell. Värderingen gjordes dessutom utifrån ett antal unika parametrar kopplade till den verksamhet som Lalandia ska bedriva, säger Hanna Hammarlund.

Men kan inte marknaden ha förändrats sedan 2016?

– Det här är en speciell värdering eftersom det handlar om en försäljning av samtliga fem markområden tillsammans och att man ska bygga huvudanläggningen som har planerats. Det finns inte så många aktörer som kan göra det och som då kan delta i en budgivning, säger Hanna Hammarlund.

Om det däremot inte skulle bli något av den planerade affären med Lalandia, då kan det bli fråga om en ny värdering av marken.

Nu har det tillkommit en affär av en turismfastighet i Varamon, nämligen kommunens försäljning av vandrarhemmet Skogsborg. Där ökade värdet från fem miljoner till 14,4 miljoner genom en budgivning. Hade det inte kunnat bli samma sak med Lalandias tomter?

– Det är jättesvårt att veta vad det kommer att bli för pris på den öppna marknaden. Det visar affären om Skogsborg. Där var utgångspriset fem miljoner och stannade på 14,4 miljoner. Sådant är svårt att förutsätta. Då tycker vi att 61 miljoner är ett rimligt pris, säger Hanna Hammarlund.

Kan Lalandiamarken vara värd mer än 61 miljoner?

– Vi har gjort en bedömning och den står vi fast vid, säger Hanna Hammarlund.