Det var klockan 21.02 under lördagen som räddningstjänsten larmades till en brand i Motala. En brand hade startat i plastbackar i, eller vid en restaurang i centrum. Restaurangpersonal hade lyckats släcka branden innan räddningstjänsten kom dit, men befarade att branden startat i väggen bakom plastbackarna. Tre enheter från räddningstjänsten i Motala åkte därför till platsen för att undersöka detta.

Enligt Mikael Kalered, inre befäl vid Räddningstjänsten Östra Götaland kunde det konstateras att ingen spridning hade skett och samtliga fordon har lämnat platsen.