Men så var moderator, MVT-reportern Lina Handberg, angelägen om få konkreta besked om vad respektive block eller parti själva vill åstadkomma istället för att fastna i en problemkatalog.

Debattemperaturen steg med bostadsfrågan där kommunalrådet Camilla Egberth (S) medgav att det på fem år bildats kö och att bostadsförsörjningsprogrammet nu måste revideras. För egen dels lovar Socialdemokraterna 1000 nya bostäder, alla kategorier (även äldrevårds- och LSS-platser) för nästa mandatperiod.

Men starten har i så fall blivit olycklig, påminde Lina Handberg. Det blir inget hus på hamnparkeringen och heller inga nära reningsverket i Offerby.

Artikelbild

| Den nuvarande majoriteten intog en mer förvaltande roll och höll inte alltid med om vad som sas om "köer". Från vänster Camilla Egberth (S), Christian Pettersson (MP) och Kerstin Lundberg (V).

Kjell Fransson (L) efterlyste därför mer noggrannhet i förarbetena. Att ta fram projekt som sedan inte går att genomföra avskräcker bostadsföretag från att söka sig till Motala, menade han.

– 1000 nya bostäder låter ju bra, men vi har inte sett någon finansiering, påpekade Kåre Friberg (M) angående S-löftet.

Inom Alliansen är annars uppfattningen att kommunala Bostadsstiftelse Platen ska sälja av lägenheter för att få pengarna till att bygga nya.

– Men det är inte bara kommunen som ska lösa det här. Vi behöver få in externa byggare, replikerade Camilla Egberth.

Artikelbild

| Alliansen plus Sverigedemokraterna höll till till höger. Från vänster: Nils-Ingvar Graan (KD), Kjell Fransson (L), Kåre Friberg (M), Jan Arvidsson (C) och Johan Karlberg (SD).

Behov av mer byggbar mark nämndes också i debatten, vilket fick Miljöpartiets Christian Pettersson att inflika att det är möjligt att förtäta genom att tillåta att det också byggs ut på höjden. Medan Jan Arvidsson (C) förde in debatten på landsbygdsspåret:

– Det går att bygga sjönära även på landsbygden. Ett kluster av 15–20 lägenhet runt Hökasjön hade gjort susen för den kommande skolan ...

Artikelbild

| Lina Hanberg, kommunreporter på MVT, ledde utfrågningen.

Nästa ämne handlade om medborgardialog. Här ifrågasatte Kjell Fransson på nytt hur kommunen planerar genom att belysa omdaningen av Stora torget:

– Först en väldigt bra ambition med medborgardialog där också många synpunkter kommer in. Men sedan uppstår ett vacuum. Det verkar inte finnas någon plan för nästa steg och allt fördröjs.

Artikelbild

| Camilla Egberth (S), Christian Pettersson (MP) och Kerstin Lundberg (V).

Nils-Ingvar Graan (KD) såg här sin chans att komma med utfrågningens mest dräpande replik:

– Här har man börjat med dialog men utan att något händer. I fallet Godegårds skola hade man ingen dialog alls, men där hände det något ...

Artikelbild

| Nils-Ingvar Graan (KD) och Kjell Fransson (L).

Blir det bättre dialog med Alliansen vid rodret? undrade Lina Handberg och Graan svarade: "Det kan alla fall inte bli sämre".

Kommunen har ett sparbehov på 30-40 miljoner. Men när politikerna skulle redogöra för vad det måste dras in på dog debatten för en stund. "Effektiviseringar" och "digitalisering", löd försiktiga svar från båda lägren.

Artikelbild

| Camilla Egberth (S), Christian Pettersson (MP) och Kerstin Lundberg (V).

Det tog sig åter när det gällde privata utförare eller inte inom äldreomsorgen.

– Om en privat kan utföra en tjänst lika bra som kommunen till ett lägre pris så är det ok för mig om man också gör vinst, sa Kåre Friberg (M).

Artikelbild

| Kåre Friberg (M), Jan Arvidsson (C) och Johan Karlberg (SD).

– Det är klart att de gör vinst med lägre personaltäthet. Och kolla gärna deras vd-löner och fundera på om det är så kul att vinsterna hamnar där, bemötte Kerstin Lundberg.

– Och ni ska vara ett feministiskt parti, ni motsätter ju er välfärdsföretag som mest består av kvinnor, högg även Johan Karlberg (SD) när diskussionen mer gällde RUT-företag.

Artikelbild

| Christian Pettersson (MP) lyfte gärna in miljöaspekten i flera inlägg.

– Vi är inte emot företagen, vi är emot RUT-bidragen, svarade Lundberg.

Även frågor från allmänheten togs avslutningsvis upp. Någon undrade hur partierna ställer sig till en bandyhall. Men inga nyheter där: Majoritetspartierna avvaktar besked om kostnaden. Oppositionen kan i närtid bara acceptera extern finansiering.

– Vi ska ha ny is. Ska vi bygga en hall ska det först vara en ny sporthall i Borensberg, prioriterade Jan Arvidsson (C)